Back

สมัครเป็นผู้สอน

สมัครเป็นวิทยากรกับเราเพื่อสร้างปะสบการณ์ใหม่ให้กับคุณ

เราขอเชิญคุณที่มีความสามารถและประสบการณ์ในด้านการเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเข้าร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมของเรา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและความรู้ให้กับผู้เข้าอบรม

สมัครเป็นวิทยากรความปลอดภัย

ขั้นตอนการสมัครเป็นวิทยากร

จุดเริ่มต้นของการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

หน้าที่และความรับผิดชอบ:
  • การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรอบรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
  • การเตรียมเนื้อหาการอบรมทั้งในลักษณะทฤษฎีและปฏิบัติ
  • การนำเสนอเนื้อหาอบรมอย่างมีประสิทธิภาพและน่าสนใจ
  • การให้คำแนะนำและการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอย่างปลอดภัย
  • การตรวจสอบและประเมินผลการอบรม
คุณสมบัติ:
  • ประสบการณ์ทำงานในด้านความปลอดภัยในการทำงาน
  • ความรู้ความเข้าใจในหลักการควบคุมอุบัติเหตุจากการทำงาน
  • ทักษะในการสื่อสารและนำเสนอเนื้อหาอย่างชัดเจน
  • มีประสบการณ์ในการอบรมหรือสอนเป็นพิเศษ
  • ความกระตือรือร้นและเป็นแรงบันดาลใจสำหรับผู้เข้าอบรม
กรุณาส่งเรซูเม่และจดหมายแนะนำตัวเองพร้อมระบุประสบการณ์และความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการอบรมและความปลอดภัยไปที่ [ที่อยู่อีเมล] ภายในวันที่ [ระบุวันที่สิ้นสุดสมัคร]

หากคุณมีความคิดสร้างสรรค์และความเชี่ยวชาญในด้านความปลอดภัยและการดับเพลิง เรายินดีต้อนรับคุณเข้าร่วมทีมวิทยากรฝึกอบรมของเราเพื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูงสุดให้แก่ผู้เข้าอบรมของเรา